Bliv frivillig

Make-A-Wish Danmarks arbejde er baseret på frivilligt arbejde. Vi er derfor dybt taknemmelige for de mange frivillige rundt om i landet, der bruger en del af deres fritid på dette fantastiske formål. Men vi kan altid bruge flere frivillige.

Du kan deltage i det frivillige arbejde ved f.eks. at bistå med de praktiske arrangementer, når et ønske skal opfyldes i dit lokalområde, eller måske hverve medlemmer blandt venner, kolleger, familie, naboer og evt. erhvervsliv (fundraising). Der er rigtig mange opgaver at tage fat på.

Det er ikke et krav, at du afsætter et fast timetal hver uge, men vi ser gerne, at du har taget stilling til, at du vil bruge noget af din fritid på foreningen.

Til information er vi forpligtiget efter loven til at indhente en børneattest på enhver, der som led i udførelsen af deres opgaver skal færdes fast blandt børn og unge under 15 år. Det gør vi hos Det Centrale Kriminalregister.

Regler for frivillige på offentlig ydelser

Bliv frivillig:

Den frivilliges opgaver i Make-A-Wish Danmark kan deles op i tre dele. Hvilke af disse opgaver vil du gerne påtage dig? *

CV

Du kan indsende følgende filtyper: pdf, doc, docx

Foto af dig

Du kan indsende følgende filtyper: jpg, gif, png