Få opfyldt et ønske

For at søge om at få opfyldt et ønske, skal du udfylde formularen herunder og gerne samtidig indsende relevant dokumentation. Vi modtager ansøgninger for børn/unge, der er fyldt 3, men endnu ikke fyldt 18 år, som lider af en livstruende sygdom. 

 

Make-A-Wish Danmarks forholdsregler i forhold til COVID-19


Hele situationen omkring Corona-virussen ændres dag for dag. Det er afgørende for vores forening, at vi ikke bringer nogen af vores børn i unødvendig fare. Lige præcis vores Ønskebørn, vil for størstedelens vedkommende befinde sig i høj risikogruppen.

Ønsker om en rejse til udlandet:

Make-A-Wish Danmark modtager IKKE ønsker om rejser udenfor Europa i øjeblikket. 

Make-A-Wish Danmark følger fortsat kontinuerligt Udenrigsministeriets og Sundhedsstyrelsens anbefalinger og opdateringer. Har du/I spørgsmål til ovenstående kan Make-A-Wish Danmark kontaktes på info@makeawish.dk eller 86 36 33 31 man-torsdag 9-13

Inden du udfylder formularen, vil vi gerne gøre opmærksom på, at det er det syge barns ønske, vi vil forsøge at opfylde – og på den måde give barnet en positiv oplevelse, der kan give håb, styrke og glæde.

Ved ansøgningen samtykker du/I som forældremyndighedsindehaver samtidig til, at vi behandler og opbevarer de indsendte persondata på jeres barn, så længe sagsbehandlingen pågår.

Såfremt ønsket opfyldes, opbevarer vi de indsendte dokumenter op til 1 år efter opfyldelsen. Herefter opbevares fødselsdato på barnet, indtil barnets fyldte 18 år. Dette sker for, at vi kan leve op til foreningens formålsparagraf, om at der kan opfyldes 1 ønske pr. barn.

Barnets fornavn og ønske vil blive påført års-listen over ”Opfyldte ønsker”. Denne liste indgår i ”Ønskemagasinet” og som materiale til fondsansøgninger.

Listen er yderligere frit tilgængelig på vores hjemmeside. Barnets navn, by og ønske vil endvidere forblive bevaret i vores database.

Vil du vide mere om dine rettigheder og vores databehandling, så kan du læse vores Persondatapolitik for Ønskebørn.

Vi har brug for en lægeerklæring for at kunne opfylde et barns/ungt menneskes ønske, men vi modtager ansøgninger uden at den er medsendt i første omgang. Modtager vi den først senere, afventer behandlingen af ønsket, at vi får den tilsendt. Vi kontakter altid barnets/den unges forældre eller værge og meddeler dem, at der er blevet ansøgt om et ønske på deres barns vegne.

Hvis du ikke ønsker at udfylde formularen herunder, kan du skrive et brev eller en mail til:

Make-A-Wish Danmark
Ringager 4D, st.
2605 Brøndby
info@makeawish.dk

Brevet skal indeholde:
1) Barnets navn
2) Alder
3) Gerne et foto af barnet
4) Sygdommens art
5) Lægeerklæring
6) Dit eget navn
7) Din egen relation til barnet
8) Din adresse, post nr. og by
9) Telefonnummer
10) Gerne en kort beskrivelse af familien, evt.  søskende, barnets  fritidsinteresser  m.v.

Hos Make-A-Wish Danmark får vi rigtig mange henvendelser, og da alle i Make-A-Wish Danmark arbejder frivilligt og ulønnet kan tingene tage lidt længere tid. Det håber vi, I har forståelse for. Er det en hastesag, så skriv gerne det i ansøgningen. Vi gør alt, hvad vi kan for at opfylde så mange ønsker som muligt, men vi kan ikke love, at alle kan få opfyldt et ønske.

Barnet

Upload et foto af barnet * (som enten jpg, gif, png eller pdf)
Upload lægeerklæring (som enten doc, docx eller pdf)

Dine oplysninger