Om Make-A-Wish Danmark

Hjælp til alvorligt syge børn og unge siden 1999

Make-A-Wish Danmark opfylder ønsker for alvorligt syge børn og unge mellem 3-18 år i en tid hvor et ønske gør en mærkbar forskel.

Foreningen blev stiftet i 1999 af Erik Buus under navnet Ønskefonden og har siden 2001 opfyldt ønsker for børn og unge mellem 3 og 18 år med bopæl i Danmark, som lider af en livstruende sygdom.

I Danmark har Make-A-Wish Danmark ca. 400 medlemmer – private, virksomheder eller foreninger. Der er til dato opfyldt over 2.000 ønsker i Danmark.

Make-A-Wish Danmarks indtægtsgrundlag skabes udelukkende via vores medlemmers årskontingent samt donationer, bidrag og sponsorater. Medlemskontingenter varierer fra 200 kr. for pensionister og studerende, 300 kr. for andre private og virksomheder kan vælge forskellige “pakker” mellem 1.000 kr. og 25.000 kr. årligt. Jo flere private, virksomheder, fonde og foreninger, der hjælper os – jo flere syge børn og familier kan vi hjælpe.

For at holde vores administrationsomkostninger på et absolut minimum udføres stort set alt arbejde i Danmark af frivillige. Pt. har vi en lønnet fuldtidsansat medarbejder til at koordinere ønskerne samt udvikle og fundraise.

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af minimum 5 og maksimum 9 personer.

Danmark er opdelt i 12 regioner med frivillige (én regionsansvarlig i hver region), der besøger familierne og efterfølgende hjælper med at tilrettelægge og gennemføre de enkelte ønsker.

Make-A-Wish Danmarks formål

Make-A-Wish Danmarks formålsparagraf er at opfylde et ønske for børn og unge mellem 3 og 18 år, der bor i Danmark og er ramt af en livstruende sygdom.

Det er Make-A-Wish Danmarks vision at sikre udbredelsen af Make-A-Wish i Danmark, så alle danske børn med livstruende sygdomme får mulighed for at få et ønske opfyldt.

Make-A-Wish Danmark arbejder i overensstemmelse med nedenstående værdier, som gælder alt arbejde og alle aktiviteter og personer, der udføres af, eller er tilknyttet til organisationen, herunder medarbejdere, frivillige, samarbejdspartnere og sponsorer:

Håb, Styrke og Glæde

Omsorg, Ærlighed, Respekt, Optimisme, Professionalisme, Integritet, Seriøsitet

Make-A-Wish Danmark har ingen tilknytning til politiske eller religiøse organisationer, ligesom foreningen ikke skelner i forhold til køn, race, religion eller lignende.

Baseret på frivilligt arbejde

Make-A-Wish Danmarks arbejde er baseret på frivilligt arbejde og vi er derfor dybt taknemmelige for de mange frivillige rundt om i landet, der bruger en del af deres fritid på at arbejde for dette fantastiske formål. Men vi kan altid bruge flere frivillige. Har du lyst til at blive  frivillig, så udfyld ansøgningen ved at klikke på “Bliv frivillig” øverst på siden.

Medlem af ISOBRO

Make-A-Wish Danmark er medlem af ISOBRO, som er den danske paraplyorganisation for frivillige og velgørende foreninger o. lign., og vi tilslutter os fuldstændig de retningslinier og regler, som ISOBRO har fastlagt, både omkring indsamling af midler, regnskabsaflæggelse og af etisk karakter i øvrigt. Vi er ligeledes godkendt efter Ligningslovens § 8A og § 12A, der er SKAT’s regler for fradrag af gaver eller løbende ydelser til en forening som vores. De to paragraffer beskriver de specifikke regler, der er for at opnå fradrag for indbetalingerne.

Make-A-Wish globalt

Vi er en del af det globale Make-A-Wish® , som har sin oprindelse i USA i 1980 inspireret af denne historie om Chris Greicius. Chris var i 1980 7 år gammel og alvorligt syg af leukæmi. Han var indlagt, og lægerne mente ikke, han havde langt igen. Men Chris havde et stort ønske om at blive politibetjent. Det ønske blev opfyldt af hans mor og nogle få gode venner, som var ansat i politiet i Phoenix den 29 april 1980.

Chris blev fragtet fra hospitalet til politistationen i politihelikopter. Han fik sin egen uniform – og han blev som eneste nogensinde udnævnt til ærespolitimand i Arizona. Efter dagen som politimand blev Chris bragt tilbage til hospitalet, hvor han bad om, at hans uniform hang i vinduet sammen med hjelmen, så han kunne se den hele tiden. Chris døde fire dage senere.

På trods af sorgen var oplevelsen af at kunne skabe glæde for både Chris og hans mor, så stærk, at de involverede besluttede at fortsætte – for at skabe Håb, Styrke og Glæde for andre børn i USA.

Make-A-Wish® America blev stiftet af moderen og de to politibetjente i november 1980 og det første Make-A-Wish ønske blev opfyldt af den nye organisation i 1981. Det var for Frank “Bopsy” Salazar , han var 7 år og havde leukæmi ligesom Chris. Han største ønske var at være brandmand

I februar 1993 blev Make-A-Wish International stiftet for at hjælpe 5 nye Make-A-Wish® organisationer i gang i lande udenfor USA, senere som permanent støtte for de organisationer, som efterhånden opstod i resten af verden.

I dag findes der en Make-A-Wish® i mere end 50 lande blandt andet i Canada, Peru, Brasilien, i stort set alle lande i Vest-Europa, i Egypten, Israel, Emiraterne, Pakistan, Indien, Thailand, og Australien. Og det hele startede med Chris ønske om at blive politibetjent.

Make-A-Wish® International
Make-A-Wish® America